Linh kiện xe nâng Thúy Hoàng:

Linh kiện xe nâng Thúy Hoàng:
Ms. Thúy Hoàng 0909648178 - phụ tùng - phụ kiện và xe nâng chính hãng:

Càng xe nâng Cascade USA, 

Càng xe nâng chính hãng Cascade, 
Chuyên cung cấp càng xe nâng hàng chính hãng Cascade USA. Càng xe nâng Cascade được biết đến là dòng càng tiêu chuẩn (càng dzin) trên các dòng xe nâng Nhật Bản nhập khẩu. Một số xe nâng châu Âu cũng sử dụng càng Cascade làm càng tiêu chuẩn.
Càng xe nâng Cascade chính hãng
Càng xe nâng Cascade chính hãng
Chất lượng của càng xe nâng Cascade đã được khẳng định và được nhiều nhà sản xuất xe nâng lớn Nhật Bản – EU – Hoa Kỳ lựa chọn, cũng như hệ thống phân phối xe nâng từ các forklift dealers lựa chọn để cung cấp cho khách hàng.

Thông số càng xe nâng Cascade:

Model
Kích thước
Tải trọng
Forklift
Khối lượng
(mỗi càng)
B2A36SD
100*35*920 IIA
1800 kg @ 500
 1.5 tấn
37 kg / chiếc
B2A42SD
100*35*1070 IIA
1800 kg @ 500
 1.5 tấn
41 kg / chiếc
B2A48SD
100*35*1220 IIA
1800 kg @ 500
 1.5 tấn
46 kg / chiếc
B2A54SD
100*35*1370 IIA
1800 kg @ 500
 1.5 tấn
51 kg / chiếc
B2A60SD
100*35*1520 IIA
1800 kg @ 500
 1.5 tấn
54 kg / chiếc
B2A66SD
100*35*1670 IIA
1800 kg @ 500
 1.5 tấn
60 kg / chiếc
B2A72SD
100*35*1820 IIA
1800 kg @ 500
 1.5 tấn
64 kg / chiếc
B2A78SD
100*35*1970 IIA
1800 kg @ 500
 1.5 tấn
67 kg / chiếc
B2A84SD
100*35*2120 IIA
1800 kg @ 500
 1.5 tấn
70 kg / chiếc
B2A96SD
100*35*2440 IIA
1800 kg @ 500
 1.5 tấn
79 kg / chiếc
B2B36SD
100*40*920 IIA
2000 kg @ 500
 2.0 tấn
41 kg / chiếc
B2B42SD
100*40*1070 IIA
2000 kg @ 500
 2.0 tấn
46 kg / chiếc
B2B48SD
100*40*1220 IIA
2000 kg @ 500
 2.0 tấn
51 kg / chiếc
B2B54SD
100*40*1370 IIA
2000 kg @ 500
 2.0 tấn
56 kg / chiếc
B2B60SD
100*40*1520 IIA
2000 kg @ 500
 2.0 tấn
61 kg / chiếc
B2B66SD
100*40*1670 IIA
2000 kg @ 500
 2.0 tấn
66 kg / chiếc
B2B72SD
100*40*1820 IIA
2000 kg @ 500
 2.0 tấn
70 kg / chiếc
B2B78SD
100*40*1970 IIA
2000 kg @ 500
 2.0 tấn
76 kg / chiếc
B2B84SD
100*40*2120 IIA
2000 kg @ 500
 2.0 tấn
80 kg / chiếc
B2B96SD
100*40*2440 IIA
2000 kg @ 500
 2.0 tấn
89 kg / chiếc
B2E36SD
100*45*920 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
46 kg / chiếc
B2E42SD
100*45*1070 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
50 kg / chiếc
B2E48SD
100*45*1220 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
56 kg / chiếc
B2E54SD
100*45*1370 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
62 kg / chiếc
B2E60SD
100*45*1520 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
67 kg / chiếc
B2E66SD
100*45*1670 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
74 kg / chiếc
B2E72SD
100*45*1820 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
80 kg / chiếc
B2E78SD
100*45*1970 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
85 kg / chiếc
B2E84SD
100*45*2120 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
88 kg / chiếc
B2E96SD
100*45*2440 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
98 kg / chiếc
B2D36SD
100*50*920 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
49 kg / chiếc
B2D42SD
100*50*1070 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
54 kg / chiếc
B2D48SD
100*50*1220 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
61 kg / chiếc
B2D54SD
100*50*1370 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
67 kg / chiếc
B2D60SD
100*50*1520 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
72 kg / chiếc
B2D66SD
100*50*1670 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
78 kg / chiếc
B2D72SD
100*50*1820 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
84 kg / chiếc
B2D84SD
100*50*2120 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
96 kg / chiếc
B2D96SD
100*50*2420 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
110 kg / chiếc
B2C36SD
122*40*920 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
51 kg / chiếc
B2C42SD
122*40*1070 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
55 kg / chiếc
B2C48SD
122*40*1220 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
62 kg / chiếc
B2C54SD
122*40*1370 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
67 kg / chiếc
B2C60SD
122*40*1520 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
74 kg / chiếc
B2C66SD
122*40*1670 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
80 kg / chiếc
B2C72SD
122*40*1820 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
84 kg / chiếc
B2C79SD
122*40*2000 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
92 kg / chiếc
B2C84SD
122*40*2120 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
95 kg / chiếc
B2C96SD
122*40*2420 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
107 kg / chiếc
B2F36SD
122*45*920 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
56 kg / chiếc
B2F42SD
122*45*1070 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
62 kg / chiếc
B2F48SD
122*45*1220 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
70 kg / chiếc
B2F54SD
122*45*1370 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
75 kg / chiếc
B2F60SD
122*45*1520 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
84 kg / chiếc
B2F66SD
122*45*1670 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
90 kg / chiếc
B2F72SD
122*45*1820 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
96 kg / chiếc
B2F79SD
122*45*2000 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
104 kg / chiếc
B2F84SD
122*45*2120 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
112 kg / chiếc
B2F96SD
122*45*2420 IIA
2500 kg @ 500
 2.5 tấn
122 kg / chiếc
B3F42SD
122*45*1070 IIIA
3000 kg @ 500
 3.0 tấn
67 kg / chiếc
B3F48SD
122*45*1220 IIIA
3000 kg @ 500
 3.0 tấn
74 kg / chiếc
B3F54SD
122*45*1370 IIIA
3000 kg @ 500
 3.0 tấn
81 kg / chiếc
B3F60SD
122*45*1520 IIIA
3000 kg @ 500
 3.0 tấn
88 kg / chiếc
B3F66SD
122*45*1670 IIIA
3000 kg @ 500
 3.0 tấn
95 kg / chiếc
B3F72SD
122*45*1820 IIIA
3000 kg @ 500
 3.0 tấn
100 kg / chiếc
B3F79SD
122*45*2000 IIIA
3000 kg @ 500
 3.0 tấn
108 kg / chiếc
B3F84SD
122*45*2120 IIIA
3000 kg @ 500
 3.0 tấn
114 kg / chiếc
B3F96SD
122*45*2420 IIIA
3000 kg @ 500
 3.0 tấn
125 kg / chiếc
B3M42SD
122*50*1070 IIIA
4000 kg @ 500
 3.0 tấn
75 kg / chiếc
B3M48SD
122*50*1220 IIIA
4000 kg @ 500
 3.0 tấn
83 kg / chiếc
B3M54SD
122*50*1370 IIIA
4000 kg @ 500
 3.0 tấn
90 kg / chiếc
B3M60SD
122*50*1520 IIIA
4000 kg @ 500
 3.0 tấn
96 kg / chiếc
B3M66SD
122*50*1670 IIIA
4000 kg @ 500
 3.0 tấn
103 kg / chiếc
B3M72SD
122*50*1820 IIIA
4000 kg @ 500
 3.0 tấn
108 kg / chiếc
B3M79SD
122*50*2000 IIIA
4000 kg @ 500
 3.0 tấn
115 kg / chiếc
B3M84SD
122*50*2120 IIIA
4000 kg @ 500
 3.0 tấn
124 kg / chiếc
B3M96SD
122*50*2420 IIIA
4000 kg @ 500
 3.0 tấn
136 kg / chiếc
B3N42SD
150*50*1070 IIIA
4500 kg @ 600
 4.5 tấn
90 kg / chiếc
B3N48SD
150*50*1220 IIIA
4500 kg @ 600
 4.5 tấn
101 kg / chiếc
B3N54SD
150*50*1370 IIIA
4500 kg @ 600
 4.5 tấn
108 kg / chiếc
B3N60SD
150*50*1520 IIIA
4500 kg @ 600
 4.5 tấn
118 kg / chiếc
B3N66SD
150*50*1670 IIIA
4500 kg @ 600
 4.5 tấn
128 kg / chiếc
B3N72SD
150*50*1820 IIIA
4500 kg @ 600
 4.5 tấn
136 kg / chiếc
B3N79SD
150*50*2000 IIIA
4500 kg @ 600
 4.5 tấn
145 kg / chiếc
B3N84SD
150*50*2120 IIIA
4500 kg @ 600
 4.5 tấn
154 kg / chiếc
B3N96SD
150*50*2440 IIIA
4500 kg @ 600
 4.5 tấn
179 kg / chiếc
B3R42SD
150*60*1070 IIIA
5000 kg @ 500
 4.5 tấn
108 kg / chiếc
B3R48SD
150*60*1220 IIIA
5000 kg @ 500
 4.5 tấn
118 kg / chiếc
B3R54SD
150*60*1370 IIIA
5000 kg @ 500
 4.5 tấn
130 kg / chiếc
B3R60SD
150*60*1520 IIIA
5000 kg @ 500
 4.5 tấn
139 kg / chiếc
B3R66SD
150*60*1670 IIIA
5000 kg @ 500
 4.5 tấn
150 kg / chiếc
B3R72SD
150*60*1820 IIIA
5000 kg @ 500
 4.5 tấn
158 kg / chiếc
B3R79SD
150*60*2000 IIIA
5000 kg @ 500
 4.5 tấn
170 kg / chiếc
B3R84SD
150*60*2120 IIIA
5000 kg @ 500
 4.5 tấn
180 kg / chiếc
B3R96SD
150*60*2420 IIIA
5000 kg @ 500
 4.5 tấn
200 kg / chiếc
B4N48SD
150*50*1220 IVA
5000 kg @ 600
 5.0 tấn
111 kg / chiếc
B4N54SD
150*50*1370 IVA
5000 kg @ 600
 5.0 tấn
118 kg / chiếc
B4N60SD
150*50*1520 IVA
5000 kg @ 600
 5.0 tấn
127 kg / chiếc
B4N66SD
150*50*1670 IVA
5000 kg @ 600
 5.0 tấn
138 kg / chiếc
B4N72SD
150*50*1820 IVA
5000 kg @ 600
 5.0 tấn
145 kg / chiếc
B4N79SD
150*50*2000 IVA
5000 kg @ 600
 5.0 tấn
156 kg / chiếc
B4N84SD
150*50*2120 IVA
5000 kg @ 600
 5.0 tấn
162 kg / chiếc
B4N96SD
150*50*2420 IVA
5000 kg @ 600
 5.0 tấn
182 kg / chiếc
B4R48SD
150*60*1220 IVA
6000 kg @ 600
 6.0 tấn
133 kg / chiếc
B4R54SD
150*60*1370 IVA
6000 kg @ 600
 6.0 tấn
142 kg / chiếc
B4R60SD
150*60*1520 IVA
6000 kg @ 600
 6.0 tấn
150 kg / chiếc
B4R66SD
150*60*1670 IVA
6000 kg @ 600
 6.0 tấn
162 kg / chiếc
B4R72SD
150*60*1820 IVA
6000 kg @ 600
 6.0 tấn
175 kg / chiếc
B4R79SD
150*60*2000 IVA
6000 kg @ 600
 6.0 tấn
185 kg / chiếc
B4R84SD
150*60*2120 IVA
6000 kg @ 600
 6.0 tấn
196 kg / chiếc
B4R96SD
150*60*2440 IVA
6000 kg @ 600
 6.0 tấn
220 kg / chiếc
B4T48SD
150*65*1220 IVA
7000 kg @ 600
 7.0 tấn
142 kg / chiếc
B4T54SD
150*65*1370 IVA
7000 kg @ 600
 7.0 tấn
150 kg / chiếc
B4T60SD
150*65*1520 IVA
7000 kg @ 600
 7.0 tấn
162 kg / chiếc
B4T66SD
150*65*1670 IVA
7000 kg @ 600
 7.0 tấn
176 kg / chiếc
B4T72SD
150*65*1820 IVA
7000 kg @ 600
 7.0 tấn
186 kg / chiếc
B4T79SD
150*65*2000 IVA
7000 kg @ 600
 7.0 tấn
198 kg / chiếc
B4T84SD
150*65*2120 IVA
7000 kg @ 600
 7.0 tấn
210 kg / chiếc
B4T96SD
150*65*2440 IVA
7000 kg @ 600
 7.0 tấn
235 kg / chiếc
B4S48SD
150*70*1220 IVA
7500 kg @ 600
 8.0 tấn
154 kg / chiếc
B4S54SD
150*70*1370 IVA
7500 kg @ 600
 8.0 tấn
159 kg / chiếc
B4S60SD
150*70*1520 IVA
7500 kg @ 600
 8.0 tấn
176 kg / chiếc
B4S66SD
150*70*1670 IVA
7500 kg @ 600
 8.0 tấn
186 kg / chiếc
B4S72SD
150*70*1820 IVA
7500 kg @ 600
 8.0 tấn
196 kg / chiếc
B4S79SD
150*70*2000 IVA
7500 kg @ 600
 8.0 tấn
215 kg / chiếc
B4S84SD
150*70*2120 IVA
7500 kg @ 600
 8.0 tấn
223 kg / chiếc
B4S96SD
150*70*2420 IVA
7500 kg @ 600
 8.0 tấn
248 kg / chiếc

Trước đây giá càng xe nâng Cascade hoặc càng xe nâng nhập khẩu từ các nhà sản xuất OEM cung cấp cho  manufacturers thường có giá rất cao. Giá càng mới chính hãng trước đây cao hơn khoản 60% so với càng no-name và hơn gấp đôi càng cũ cùng kích thước. Do đó khách hàng thường lựa chọn các dòng càng xe nâng giá rẻ. Ngày nay với ưu thế sản xuất hàng loạt từ nhà máy Cascade và định mức nhập khẩu FCL (full container load) nên giá càng Cascade chính hãng đã gần ngang bằng với càng no-name chất lượng thấp.

Giá cả tương đương nhưng càng Cascade có chất lượng cao hơn và đã được kiểm chứng hàng chục năm qua sẽ mang lại cho quý khách hàng sự yên tâm cao nhất với chi phí thấp.
Vui lòng liên hệ: Ms. Thúy Hoàng - 0909.648.178 | 155thuyh[email protected] hoặc [email protected] để được cung cấp thêm thông tin về càng xe nâng hàng Cascade chính hãng.

0 nhận xét:

 
Linh kiện xe nâng © 2018 // Chủ sở hữu: Nguyễn Thúy Hoàng; Dealer và kinh doanh tự do: MST: 8271642742 cục thuế HCM cấp ngày 19/10/2012; CMND: 024235196 CA.HCM cấp ngày 29/09/2015. Địa chỉ: 22/28/4 đường 16, KP. Vĩnh Thuận, P. Long Bình, Q9, HCM; SĐT 0909.648.178; email: [email protected]
Top